Vil skreddersy ny plan for beboerne under Veslemannen

Kan beboerne under det ustabile fjellet Veslemannen få en enklere hverdag når nye evakueringer varsles? Lemping på forbudet for ferdsel under Veslemannen slik at beboerne kan være heime på dagtid også når det lyser rødt, er opp til politiet å avgjøre.

NYE EVAKUERINGER I VENTE: Beboerne på eiendommene under Veslemannen i Romsdalen må belage seg på nye evakueringer til høsten.   Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

RAUMA: Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tatt initiativ til å få laget en skreddersydd beredskapsplan for beboerne som bor under det ustabile fjellet Veslemannen i Romsdalen. En rekke offentlige etater inviteres til å bli med og lage beredskapsplanen.