Torsdag var det offisiell åpning av det nye lavterskeltilbudet «Barneblikk.» Det består av et familieteam som skal støtte familier berørt av utfordringer knyttet til svangerskap og småbarnslivet

– Da jeg ble mor endret alt seg. Jeg måtte ha hjelp

En av seks nybakte mødre er deprimerte. Ina Killingrød Greve (35) var en av dem. Hun saknet et hjelpetilbud som kunne følge henne i svangerskapet og i tida etter. Nå er det her.

FORTELLER OM EGEN ERFARINGER: Ina Killingrød Greve er erfaringsrepresentant for Barneblikk, og forteller om sine egne erfaringer med fødselsdepresjon. Hun beskriver Barneblikk familieteam som et helt nødvendig hjelpetilbud.  Foto: Bjørn Brunvoll

BARNEBLIKK MOLDE: Ingeborg Hjertvik, fagkoordinator og jordmor, Siri Flemsæterhaug, familieveileder og sjukepleier, Siv Kvamme, familieterapeut og ruskompetanse. Ikke til stede: Anne Meisal Nerbø, psykolog, Margareta Lindseth, sosionom.  Foto: Pernille Huseby

Nyheter

Molde: «Jeg har ikke fortjent å bli mor.» «Barnet mitt hadde hatt det bedre uten meg.» «Jeg klarer ikke å amme barnet mitt. Jeg har sviktet det.» «Jeg klarte ikke å føde naturlig. Jeg er mislykket som mor. Jeg har ikke gitt barnet mitt den beste starten.»

I 2015 viser graviditetstesten to tydelige streker. Ina Killingrød Greve er gravid med sitt første barn. I bagasjen hun bærer med seg ligger tankene om at hun skal bli en perfekt mor. Sjøl vokste hun opp med en mor som var alkoholiker. Barnet hennes skal få en perfekt oppvekst. Det er viktig, tenker hun. Svangerskapet er tøft. Fødselen enda tøffere.

– Min egen barndom gjorde at jeg var sårbar da jeg ble gravid. Jeg skulle ønske noen hadde spurt meg tidlig i svangerskapet om hvordan jeg trodde det ville bli da jeg ble mamma. Det er et ufarlig, men samtidig viktig spørsmål for dem som går og føler på usikkerhet og bekymringer, sier Ina.

– Et helt nødvendig tilbud

Hun er erfaringsrepresentant for Barneblikk familieteam. Et nyoppstartet tilbud for familier som venter barn eller har spe- og småbarn, og som blir berørt av egne eller andres utfordringer knyttet til blant annet rusmiddelbruk og/eller psykisk helse. Torsdag var det offisiell åpning av lavterskeltilbudet i Barneblikks nye lokaler i underetasjen til helsestasjonen i Molde.

– Tilbudet er helt nødvendig. Det er så mye skam knyttet rundt det å ikke ha det bra som vordende eller nybakt mor. Å ha noen å snakke med er avgjørende, sier Ina, som sjøl er sjukepleier.

– Allerede mislykkes

I mai 2015 går vannet til Ina. Men fødselen går ikke slik hun har sett for seg. Det ender med hastekeisersnitt i full narkose. Hun mister mye blod. Da hun sovner er barnet fremdeles i magen, når hun våkner ordentlig til er hun blitt mor. Det er vanskelig å takle.

– Jeg kan ikke huske første gang jeg så barnet mitt. Hva slags mor er jeg? tenker hun. Straks begynner flere vonde og negative tanker å melde seg. Ina fortsetter å gi dem næring. Sjøl om keisersnittet var helt nødvendig for å redde livet til både Ina og barnet, føler hun seg mislykket fordi hun ikke fødte naturlig.

– Jeg våknet i panikkangst om natta fordi jeg hadde flashbacks fra fødselen. Jeg bar også på mye skam for følelsene mine. Å bli mor beskrives som det største i livet. Den absolutte lykke. Jeg følte det ikke slik, sier Ina, og beskriver følelsene som «forbudte følelser.»

– Fødselsdepresjon er forbundet med mye skam. Det er en skarp kontrast til det rosenrøde bildet man ser i sosiale medier. Jeg klarte ikke å føde naturlig, jeg klarte ikke å amme. Jeg klarte ikke det som var «så lett» og det som skulle komme «så naturlig.» Jeg hadde allerede mislyktes som mor, fortalte jeg meg sjøl.

Måtte ha hjelp

Ina lette og fant bekreftelse på de negative tankene. Etter sju vanskelige måneder orket ikke Ina mer. Hun tok kontakt med jordmor og ba om hjelp.

– Jeg kunne ikke leve slik. Det påvirket både samlivet med samboeren min og forholdet til dattera min. Men det var ikke enkelt å innrømme at jeg ikke taklet morsrollen. Det er så tabubelagt å si at det er vanskelig å være mamma. Det skal ligge latent. Men jeg hadde ikke vært mor før. Det var en ny rolle for meg. Hele livet mitt endret seg, sier hun. For Ina har det vært viktig å lære seg å ikke bruke energi på de negative tankene.

– Jeg tror mødre må slappe av. Ok, så kommer jeg aldri til å bli ei mor som baker fine kaker, men jeg har andre kvaliteter å gi til barna mine, sier hun.

Gå vegen sammen

I 2017 blir Ina gravid igjen. Samme dagen som testen er positiv ber hun om hjelp. Hun får oppfølging av jordmor og gynekologisk poliklinikk. Men da sommeren kommer er det fellesferie.

– Mot slutten av sommeren ble det veldig tøft. Jeg opplevde at det gikk for lang tid uten at jeg fikk snakke med noen, sier hun. Ina dro til føden på sjukehuset.

– Ta ut ungen, jeg orker ikke være gravid mer, sa hun. Hun blir innlagt til overvåking i ett døgn, og blir henvist til Knausen distriktspsykiatriske senter (DPS.)

– Det eneste jeg ville var at noen skulle gå vegen med meg gjennom svangerskapet. Det ender med at jeg blir innlagt. Jeg fikk veldig god hjelp der, men det bør ikke være slik at det skal gå så langt før du får den hjelpen du trenger. Kommer hjelpen tidlig nok, kan det hende at depresjonen ikke får mulighet til å utvikle seg, sier hun.

– Bare å ta kontakt

Det er akkurat det som er formålet med Barneblikk familieteam.

– Barneblikk er et tilbud som er veldig lavterskel, og man trenger ikke bli henvist hit. Det er bare å ta kontakt. Dette er et samarbeid mellom Molde kommune og helseforetaket, og skal være et bindeledd mellom familier og ulike tjenester, sier jordmor og fagkoordinator, Ingeborg Hjertvik.

Hun jobber sammen med fire andre i et tverrfaglig team bestående av blant annet psykolog, sosionom og sjukepleier.

– Foreldres psykiske helse, rusmisbruk og andre utfordringer har stor innvirkning på barnet. De speiler de voksne. Hos Barneblikk får vi muligheten til å ta tak i utfordringene før de oppstår. Tilbudet er for hele familien, og vi ønsker å bidra hjelpe til på alle nivå. I hverdagen, i foreldrerollen, familierollen. Vi skal være tilgjengelig der familien har behov for, Det vil vi definere sammen med dem som henvender seg hit, sier Siv Kvamme, som er utdanna familieterapeut.

Alle kan henvende seg

Hos Barneblikk er det ikke noe diagnosefokus, Alle kan henvende seg dit.

– Vi tar en samtale med alle som henvender seg. Har de andre behov enn det vi kan tilby, så loser vi dem videre til riktig sted, sier hun.

Barneblikk kan følge en familie fra barnet er nyfødt fram til skolealder, og blir derfor godt kjent med familiene. Det er heller ingen ventetid, og responstida er kort.

Teamet har allerede sett at behovet er stort, og håper enda flere tar kontakt.

– Det er greit å spørre om hjelp. Er du usikker, redd, bekymret. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi er her for å hjelpe, sier Hjertvik.