Torsdag åpner Barneblikk - et nytt tilbud for familier med ulike utfordringer:

– Da jeg ble mor endret alt seg. Jeg måtte ha hjelp

En av seks nybakte mødre er deprimerte. Ina Killingrød Greve (35) var en av dem. Hun saknet et hjelpetilbud som kunne følge henne i svangerskapet og i tida etter. Nå er det her.

FORTELLER OM EGNE ERFARINGER: Ina Killingrød Greve er erfaringsrepresentant for Barneblikk, og forteller om sine egne erfaringer med fødselsdepresjon. Hun beskriver Barneblikk familieteam som et helt nødvendig hjelpetilbud.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

 «Jeg har ikke fortjent å bli mor.» «Barnet mitt hadde hatt det bedre uten meg.» «Jeg klarer ikke å amme barnet mitt. Jeg har sviktet det.» «Jeg klarte ikke å føde naturlig. Jeg er mislykket som mor. Jeg har ikke gitt barnet mitt den beste starten.»