Støtt krafttaket

Gir resultat: Forskning og nye behandlingsmetoder gir gode resultat i kampen mot kreft. Men fortsatt er flere kreftformer svært alvorlig. Foto: Scanpix  Foto: Åserud, Lise

Kreftbehandlingen har gjennomgått en enorm utvikling de siste tiårene.

Nyheter

Denne uka arrangerer Kreftforeningen sin årlige innsamlingsaksjon «Krafttak mot kreft». Siden 2006 har denne aksjonen samlet inn store beløp i kampen mot sjukdommen. Til nå er det blitt samlet inn over 300 millioner kroner til kreftsaka gjennom aksjonen. I år er det håp om å samle inn nær 50 millioner kroner.

Veldig mange av oss vil i løpet av livet få en eller annen kreftdiagnose. Det er anslått at så mange som hver tredje innbygger vil få en slik diagnose. Samtlige av oss vil i hvert fall bli pårørende eller kjenne godt noen som får eller har en eller annen kreftsjukdom.

Det gledelige er at svært mange kreftformer i dag kan behandles og mange kan bli helt sjukdomsfri etter på. Kreftbehandlingen har gjennomgått en enorm utvikling de siste tiårene. 7 av 10 overlever sin kreftsjukdom. Kombinasjonen av forskning og bedre behandling gir gode resultat. Likevel er det slik at kreft trolig blir en mer vanlig dødsårsak enn hjerte/kar-lidelser i framtida.

Samtidig som flere overlever en kreftsjukdom, vil vi også flere av oss ha stort behov for oppfølgning og hjelp etter at behandlinga er avsluttet. For mange som har overlevd kreft, venter årevis med seinskader og plager etter livbergende behandling.

Årets krafttak mot kreft er rettet spesielt mot de kreftformene få overlever. Dessverre er det slik at noen kreftdiagnoser fortsatt er veldig livstruende. Der er flere årsaker til det, men det er viktig at innsatsen nå rettes mot disse alvorlige diagnosene.

Forskning viser at å bli rammet av kreft ganske ofte handler om noe så enkelt som tilfeldigheter. Sjøl om livsstil, arv og miljø kan påvirke. Har du først fått diagnosen er det veldig avgjørende hvor du befinner deg i verden. Takket være blant annet dugnadsinnsats som gir ressurser til forskning og behandling, som krafttaket mot kreft, øker sjansen for å overleve.

Det er mange sjukdommer og alvorlige diagnoser som fortjener vår oppmerksomhet og støtte. Denne uka oppfordrer vi alle til å støtte krafttaket mot kreft og ta vel imot bøssebærere og andre innsamlere.