Russen tar krafttak mot kreft

– Selv om vi er russ er vi fortsatt en gjeng engasjerte ungdommer, sier russepresident Ingrid Talseth Singstad ved Molde videregående. I dag samler de inn penger til Kreftforeningen.

Russen samler inn penger til Kreftforeningen. Fra venstre: Oline Nøsen, Emma Visnes, Ingrid Talseth Singstad og Thea Sylthe Bjørlo.   Foto: Privat

Nyheter

– Ja, i dag skal vi ringe på dører i Molde og områdene rundt, sier Singstad.

– Vi gjør dette for å støtte opp rundt Kreftforeningens arbeid. Dette er en årlig innsamling og i år går pengene til krefttyper det er lite forskning på og som få overlever. Som lungekreft og bukspyttkjertelkreft, sier Singstad.

– Hva er innsamlingsmålet deres?

– Vi har fått vite at det siden 2011 er samlet inn nesten en million kroner av russen ved Molde videregående. Så vi har i alle fall som mål at vi skal runde millioner, sier russepresidenten.

– Viktig at russen markerer seg på en positiv måte?

– Ja, jeg tror folk synes det er bra at russen tar seg tid til å gjøre noe annet og gjøre noe for andre. Og vi greier fint å sette av to timer der vi er bøssebærere hvis vi kan redde noen andre sitt liv, sier Singstad.

– Kan det også bedre russen sitt omdømme?

– Med tanke på de mange fordommene folk har mot russen tenker jeg det er viktig at vi også vider de gode sidene vi har, og at vi kan jobbe sammen om et felles mål – nemlig mer midler til Kreftforeningen. Selv om vi er russ er vi fortsatt en gjeng engasjerte ungdommer, sier hun. Russen vil være utstyrt både med navnekort og identifikasjon – og Singstad understreker at bøssene er plombert. Hun opplyser at russen ved Romsdal videregående skal banke på dører og gjøre sitt bidrag til Krafttak mot kreft torsdag. Også russen i Fræna deltar i aksjonen.

Ifølge Kreftforeningen overlever i dag syv av ti nordmenn kreft. Men fremdeles er det flere kreftformer som svært få overlever. Bare to av ti overlever lungekreft og færre enn én av ti overlever bukspyttkjertelkreft.

Kreftforeningen skriver dette om årsaker til dette;

«Det er flere årsaker til at noen kreftformer har lav overlevelse. Disse kreftformene oppdages ofte for sent fordi de har diffuse symptomer og ikke en kul som kan kjennes ved en sjekk. Kreften er dermed kommet langt når den først oppdages, og mange har spredning på diagnosetidspunktet. Noen kreftformer er også spesielt utfordrende å behandle, fordi svulsten ligger så vanskelig til at kirurgi ofte ikke er et alternativ.»

Pengene som samles inn i aksjonen Krafttak mot kreft  skal gå til kreftforskning. De innsamlede midlene skal bidra til at flere overlever, og de skal gå til å sikre  gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende, opplyser Kreftforeningen.