Kystverket sel ut fiskerikai – rådmannen tilrår kjøp

Vil overta kaia på Drønnesundvågen

Kystverket skal avhende den statlege fiskerikaia i Drønnesundvågen på Midøya. Midsund kommune vurderer overtaking.

DRØNNESUNDVÅGEN: Kystverket tilbyr Midsund kommune å ta over fiskerikaia, om ikkje statlege etatar melder interesse.  Foto: KYSTVERKET

Nyheter

MIDSUND: Drønnesundvågen fiskerihamn er no definert som «ikkje næringsaktiv fiskerihamn» av Kystverket, og skal avhendast.