KrF vil ha Ropstad, Bollestad og røde Noresjø som ledertrio

KrFs valgkomité vil at partileder Kjell Ingolf Ropstad og nestleder Olaug Bollestad fra blå side skal få med seg røde Ingelin Noresjø som andre nestleder.
Nyheter

Innstillingen fra en samlet valgkomité var klar tirsdag.

– Valgkomiteen mener disse tre speiler en bredde i partiet, og at de sammen har den personlige, politiske og organisatoriske kompetansen som trengs for å lede KrF framover i kampen for et varmere samfunn, sier valgkomiteens leder Solveig Ege Tengesdal.

Mens Ropstad (33) og Bollestad (57) har vært klare favoritter til sine verv, har det vært større usikkerhet omkring hvem som ville bli innstilt som andre nestleder.

Valgkomiteen falt altså ned på Noresjø (42), som er fylkesleder i Nordland KrF og fylkesråd for næring og kultur i Nordland fylkeskommune. I motsetning til Ropstad og Bollestad sto hun dessuten på rød side i KrFs retningsvalg før jul.

Parti i krise

Ny KrF-ledelse skal velges på partiets landsmøte 26.–28. april i Stavanger. Hvis landsmøtet slutter opp om de tre, overtar de et splittet og kriserammet parti.

KrF gikk inn i Solberg-regjeringen i januar, men har ikke vært over sperregrensen på pollofpolls' gjennomsnitt av månedlige meningsmålinger siden oktober i fjor.

– De neste to og et halvt årene blir en kamp om KrFs overlevelse i norsk politikk, sa Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk til NTB i februar.

Han var overbevist om at Ropstad blir applaudert inn som ny KrF-leder på landsmøtet.

– Det er en meget stor oppgave som faller på de relativt unge skuldrene til Kjell Ingolf Ropstad. Ingen KrF-leder i moderne tid har vel hatt en så tøff lederjobb som det Ropstad nå tar på seg, mener Selbekk.

Takker for tilliten

Norges barne- og familieminister takker for tilliten og lover å bidra til å skape et større engasjement for KrF fremover

– Det å være leder i KrF er et lagarbeid. Sammen skal vi bygge organisasjonen og løfte fram KrFs viktige politikk for familier, barn og eldre. Min oppgave blir å spille på lag med alle våre dyktige lokale kandidater som nå stiller til valg for å påvirke i sin kommune, sier Ropstad.

– Jeg ønsker å markere KrF som familiepartiet. I regjeringsplattformen har KrF fått viktige gjennomslag for å styrke familiene, gjennom å øke barnetrygden og innføre et fritidskort.

Splittende veivalg

Etter å ha hatt en samarbeidsavtale med Solberg-regjeringen i årene 2013-2017, ville ikke tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide inngå et tilsvarende samarbeid etter valget i 2017.

I stedet åpnet han i fjor høst for en opprivende intern prosess om KrFs politiske veivalg. Hans bok og en tale til partiets landsstyre i september ble startskuddet på en drøy måneds intens debatt om hvorvidt partiet skulle søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet eller dagens regjering.

Ropstad og Bollestad sto i spissen for den fløyen som ønsket samarbeid med dagens regjering, og det var denne delen av KrF som vant fram – med knapp margin. Da beslutningen om å gå inn i regjeringen ble godkjent av KrFs landsstyre, trakk Hareide seg som KrF-leder.

Etter sonderinger før jul og forhandlinger på nyåret gikk KrF i januar inn i regjeringen.