Mener ombyggingskostnader for Tornes skole er hinsides høge:

– Skolevedtaket er tatt på feil grunnlag

Kalkylene for ombygging av Tornes skole er helt «hinsidige» sier byggingeniør Bengt- Arne Jørgensen. Hans egen kalkyle er på en brøkdel av det Telemarksforsking har kalkulert med. Ordfører Tove Henøen mener de nye tallene viser at vedtaket om å endre skolestrukturen i Fræna er tatt på feil grunnlag.

STERKT OVERDREVET: Byggingeniør Bengt-Arne Jørgensen (til venstre) og tømrer Stian Andersen mener kalkylene for oppussing av Tornes skole er «hinsides» høge og at vedtaket om å endre skolestrukturen i Fræna dermed er tatt på feil grunnlag.   Foto: VIDAR MYKLEBUST

Får vi riktige tall på bordet vil det også være lettere for innbyggerne å slå seg til ro med avgjørelsen som blir tatt.

Stian Andersen
Nyheter

TORNES: – Tallene som Telemarksforsking kommer med om Tornes skole irriterer meg. De er hinsides høge og bare basert på tabeller og erfaringstall, ikke på reelle undersøkelser. Det er skremmende at dette er tall politikerne bruker når de tar viktige avgjørelser om skolestrukturen, sier Jørgensen.