Nær lik pris på Romsdalsaksen og Møreaksen?

Investeringstallene Romsdalsaksen AS presenterte på et møte på Vestnes torsdag, kan tyde på at Romsdalsaksen og Møreaksen ligger svært nær hverandre i kostnad.

FJORDKRYSSING Torsdag ble en ny samfunnsnytteanalyse om Møreaksen versus Romsdalsaksen presentert på Vestnes.  Foto: Ill: Nordwest3D/Romsdalsaksen

Nyheter

VESTNES: Statens vegvesen har redusert investeringskostnadene på Møreaksen med 40 prosent, til 23,1 milliarder kr. Med de tallene Romsdalsaksen presenterte - basert på en ny rapport fra HR Prosjekt AS - kan Romsdalsaksen koste 21,9 milliarder kr.