Stappfullt hus på møte om Romsdalsaksen på Vestnes torsdag

Klare krav om utredning

Utgifter til drift og vedlikehold er hovedårsaken til at Romsdalsaksen blir 5,2 milliarder kroner billigere enn Møreaksen, viser rapporten som ble presentert på Vestnes torsdag.
Nyheter

VESTNES: Salen var stappfull da daglig leder Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen ønsket velkommen til møtet, der Mikael W. Madsen fra konsulentselskapet HR Prosjekt AS la fram en ny analyse av samfunnsnytteverdien av Romsdalsaksen kontra Møreaksen.