Medisinmangel kan få konsekvenser:

Sandøy-lege med alvorlig påstand: – De gjør det for å øke egen gevinst

Flere kommuneleger er sterkt kritisk til måten Norsk Medisinaldepot har håndtert legemiddelmangelen på. NMD ønsker ikke kommentere enkeltpåstander.

KOMMUNEOVERLEGE: Kommuneoverlege: Sven Walter i Sandøy er en av mange kommuneleger som har fått ekstraarbeid med å skrive ut alternative resepter på legemidler på grunn av manglende levering fra Norsk Medisinaldepot (NMD). De 72 kommunene som har kontrakt med NMD vurderer å søke erstatning for merarbeid.   Foto: Svein Ove Søholt

Nyheter

SANDØY (Smp): Kommuneoverlege Sven Walter i Sandøy kommune sier de reagerer på manglende kommunikasjon fra leverandøren av medisiner.