Politikerne la ned 16 sjukeheimsplasser i 2015 – siden den gang har Molde kommune fått regninger fra helseforetaket på over 30 millioner kroner

Starter året med rekordmange på sjukehus

De to første månedene i 2019 hadde Molde kommune flere ferdigbehandlete pasienter liggende på sjukehus enn noensinne.

Trenger plassen sjøl: Helse Møre og Romsdal sender beskjed til kommunen straks de anser en pasient som ferdig behandlet og kommunens ansvar. I 2019 har Molde kommune allerede fått regning for 655 liggedøgn for pasienter de ikke hadde kapasitet til å ta imot.  

Nyheter

Molde: Når kommunen ikke har ledig korttidsplass på sjukeheim eller kan yte forsvarlig helsehjelp i pasientens egen heim, blir den ferdigbehandlete pasienten liggende på sjukehuset og vente.