Nye Råkhaugen-plasser først fra seinhøsten 2021

Det hjalp ikke at politikerne før jul i fjor vedtok åpning «seinest i 2020».

Nytt tilbygg: Arbeidsgruppa anbefaler å legge alle de 24 nye plassene på samme plan, med et eget skjermet uteområde. Den nye fløya ligger mot øst, inntil dagens bygg. Skisse: Molde kommune 

Nyheter

Molde: Politikernes tillegg til den nye helse- og omsorgsplana som ble vedtatt i desember 2018 sa «utbygging av ferdig prosjektert fløy på Råkhaugen med 24 nye sykehjemsplasser startes opp umiddelbart» og «åpning av 16 nye plasser skal skje senest 2020».