Fortsatt behov for flere sjukeheimsplasser

– Nobel ikke en sjukeheim

Beboere på nye Nobel må greie seg på nivå med heimeboende som får hjelp.

Bygges helt om: 25 kommunale leiligheter med heldøgns omsorg på nye Nobel åpner etter forsinkelser tidligst i juni.  

Nyheter

MOLDE:  De 25 kommunale leilighetene i tidligere Hotel Nobel, som står ferdig til innflytting tidligst i juni i år, tilbyr leietakerne såkalt heldøgns omsorg.