Fylkesrådmannen foreslår avgift for å finansiere vidare rassikring i Trollstigen:

Reiselivsnæringa skeptisk til turistavgift

Forslaget om turistavgift kjem på bakgrunn av ein rapport frå Statens vegvesen om store behov for rassikring av Trollstigen, som ikkje står på prioritert liste for rassikring av fylkesvegnettet dei næraste åra.
Nyheter

Forslaget frå fylkesrådmannen om innføring av turistavgift blir lagt fram for Samferdselsutvalet onsdag.