Flere reiser med NSB

Over 70,7 millioner personer reiste med NSB i 2018, en økning på 6,4 prosent. Samlet ble det gjennomført over 4,2 millioner flere togreiser i 2018 enn året før.
Nyheter

Tallene gjelder både NSB Persontog og NSB Gjøvikbanen, et anbudsselskap heleid av NSB.

NSB Persontog hadde i 2018 over 69 millioner reisende, en økning på 6,4 prosent fra 2017. Det tilsvarer 4,1 millioner flere reisende. 40,9 millioner av disse reisene ble foretatt med lokaltogene på Østlandet, som er en økning på 6,3 prosent fra 2017.

Gjøvikbanen hadde i samme periode over 1,5 millioner reisende, som også er en økning på 6,4 prosent fra 2017. Det tilsvarer i underkant av 100.000 flere reisende.

Økningen i antall reisende gjelder også på de aller fleste av NSBs regiontog. Unntakene er Nordlandsbanen og regiontoget mellom Halden og Göteborg.

Nordlandsbanen hadde en nedgang på 3,3 prosent, mens 1,4 prosent færre kunder reiste med NSB mellom Halden og Göteborg.