Foreslår at turistar skal betale for å sjå utsikta fra Trollstigen

Ein turist-avgift kan finansiere naudsynte sikkerheitstiltak.

SKREDFARE: No vert det foreslått at at turistar skal vere med og betale for skredsikring i Trollstigen.  Foto: Eirik Heen

Nyheter

Det er fylkesrådmannen i Møre og Romsdal fylke som tilrår overfor samferdselsutvalet at det innførast turist-avgift i Trollstigen.