Bergmesteren Raudsand: – Det vil uansett være behov for deponi

Bergmesteren og samarbeidspartnere har ikke fått signal om endringer ut fra ny teknologi, og går ut fra at det er behov for deponi – om enn mindre.
Nyheter

NESSET: – Regjeringen har gitt signal om at det er ønskelig å gå fra lineær økonomi til sirkulær økonomi, dette er gjenvinningsanlegget på Raudsand tuftet på. Andre signal har vi ikke fått, sier John Strand, styreleder i Bergmesteren Raudsand AS.