Ukjent for ordføraren

Nessetordførar Rolf Jonas Hurlen (H) har ikkje høyrt om nokon ny deponi-lokalitet.

ORDFØRAR: Rolf Jonas Hurlen (H).  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

NESSET: Hurlen opplyser han ikkje kjenner til at det skal vere aktuelt med ein ny lokalitet for nasjonalt deponi for farleg avfall.