Matserveringen kan bli endret for å unngå mye tid til pakking og oppvarming

Hverdagsmaten serveres på fat

Beboerne på Rauma helsehus kan fra april få middagsmaten varm fra grytene. Blant politikerne er det stemning for å gå over til prinsippet om at kjøkkenet serverer varm mat fem dager i uka.
Nyheter

ÅNDALSNES: Da det nye Rauma helsehus ble planlagt, gikk diskusjonen het om det skulle være produksjonskjøkken i helsehuset eller ikke. Skulle man drive matproduksjon ut fra prinsippet kok-kjøl eller kok-servér? Kommunestyret valgte prinsippet kok-kjøl, som innebærer at all middagsmaten først produseres, så kjøles raskt ned, pakkes og distribueres rundt om på helsehusets avdelinger og til heimeboende. Før servering blir den avkjølte middagsmaten varmet opp.