Molde og Rauma støtter miljøkrav til cruisenæringen

14 felles krav for å sikre bedre luft for innbyggerne.

VOLDSOMME UTSLIPP: Cruisebåtene er spennede innslag i bybildet, men slipper ut massive mengder CO2. Verdens cruisebåter slipper ut 25 prosent mer CO2 enn all transportvirksomhet i Norge til sammen. Nå skjerpes miljøkravene til cruisenæringen.  Foto: Gjermund Kjøpstad

Nyheter

Onsdag møttes ordførere, byråder og havnesjefer fra de største cruisedestinasjonene i Norge for å signere en avtale om felles miljøkrav til cruiseskipsnæringen.

Representanter fra blant andre Molde, Rauma, Bergen, Oslo, Geiranger, Ålesund og Eidfjord møttes i Oslo rådhus for å signere avtalen som inneholder 14 felles krav.

Tiltakene er ment å bidra til å gi bedre luft for innbyggerne i de store byene. I tillegg er målet å redusere lokale miljøskader, samt minske cruisenæringens utslipp.

– Utslippene fra cruiseskip øker, og er enkelte steder et betydelig miljøproblem. Vi har sterk tro på at disse kravene vil gi lavere utslipp i og rundt våre havner og bidra til renere luft fra en mer miljøvennlig cruisenæring, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

Utslippsfri drift

Det stilles blant annet felles krav om bruk av landstrøm for alle cruiseskip, med virkning fra 2025. Fra 2021 vil cruiseskip som kan dokumentere sine klima- og miljøtiltak bli prioritert ved tildeling av anløpstidspunkt og kaiplass.

Det stilles også krav til utslippsfri drift av cruiseskipene som skal inn og ut av norske destinasjoner fra og med 2021. Året etter vil det stilles krav til nullutslippsløsninger i all busstransport knyttet til cruiseskipene.

Klimautslippene fra cruisenæringen utgjør globalt om lag 21 millioner tonn CO₂, 25 prosent mer enn det totale utslippet fra all transport i Norge. I løpet av én sesong besøker en tredel av alle verdens cruiseskip norske farvann.

Innovasjon Norge har anslått at om lag 3,6 millioner cruiseturister, fordelt på over 2.000 cruiseanløp, tok turen innom norske byer og fjorder i løpet av fjoråret, ifølge Dagens Næringsliv.

Ønsker endring

Aktørene bak avtalen håper nå at de felles kravene kan virke som et sterkt budskap til næringen om en grønnere omstilling.

– Cruisenæringen gir verdiskaping og arbeidsplasser. Samtidig er det åpenbart at vi må stille krav til miljøtiltak for å få ned utslippene. Når havnene samarbeider om en felles tiltaksplan, har vi langt større muligheter for å få til en endring, sier ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger.

Helgøs kommune har vedtatt å redusere utslippene av klimagasser med 80 prosent fram mot 2030. Oslo kommune vedtok nylig en handlingsplan for å gjøre Oslo havn til en nullutslippshavn.

– Alle skip som anløper Oslo havn skal på sikt benytte nullutslippsteknologi. Aktører i Oslo havn må ha et bevisst forhold til utslippskutt. Planen krever vilje og handlekraft fra alle involverte, sier byråd Kjetil Lund for næring og eierskap i Oslo.