Denne vegen kan koste kommunen 30 millioner kroner ekstra

Her er gangvegen forbi det nye Rauma helsehus. Veidekke Entreprenør AS mener kommunen sjøl la ned forbud mot bilkjøring foran helsehuset, men at kommunen likevel aksepterte at biler kan kjøre til hovedinngangen. Kommunen avviser dette.

STRIDENS KJERNE: Gangveg eller gangtorg med sterkt begrenset kjøring? Denne gangpassasjen foran Rauma helsehus på Åndalsnes er den direkte bakgrunnen for rettssaka i lagmannsretten. Veidekke Entreprenør mener gangvegen brukes som kjøreveg i strid med reguleringsplanen. Kommunen avviser dette.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

RAUMA: I et nøtteskall handler saka om Rauma helsehus om dette: Entreprenøren som ikke fikk oppdraget med å bygge helsehuset, Veidekke, mener Rauma kommune hadde stilt som et ufravikelig krav at det ikke skulle være biltrafikk foran helsehusets sørside. Der skulle det være gangveg.