Fræna bruker 11 millioner mer enn budsjettert

Fræna må kutte utgifter. – Kommunens økonomiske resultat for 2018 er svakt, sier rådmann Anders Skipenes.

FRÆNARÅDMANN: Anders Skipenes. Bildet er tatt tidligere.   Foto: Vidar Myklebust

Nyheter

FRÆNA: – De helt nødvendige investeringene som kommunen står foran i åra som kommer, vil kreve at driftsenhetene holder vedtatte budsjettrammer, sier rådmann Anders Skipenes.