Ankesaka mot den tidligere MFK-spilleren er utsatt

Saka, som skulle starte torsdag denne uka, er utsatt på ubestemt tid.

UTSATT: Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim er aktor i saka. Hun sier at nytt tidspunkt for saka blir bestemt onsdag denne uka.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Ankesaka mot fotballspilleren som er tiltalt for sovevoldtekt kommer likevel ikke opp i lagmannsretten torsdag. Hos Frostating lagmannsretts administrasjon i Trondheim opplyses det at saka er utsatt på ubestemt tid.

– Årsaken er at et sentralt vitne er i utlandet. Aktor har anmodet om utsettelse og jeg har besluttet å følge anmodningen, er budskapet fra lagdommer Olav Magnus Hohle, rettens administrator.

Advokat John Christian Elden, som er bistandsadvokat for den fornærmede kvinna, bekrefter dette overfor Rbnett. Det sentrale vitnet har nektet å møte selv om han er lovlig stevnet av myndighetene, sier Elden.

– Sier han heller vil spille fotball

– Han har reist til et tredjeland og sier han heller vil spille fotball, sier Elden til Rbnett, og fortsetter:

– Det er en utrolig arroganse som går kraftig ut over både tiltaltes og fornærmedes krav på å få rettssaken tatt opp til doms. Jeg regner med at vitnet vil bli etterlyst, men det hjelper lite akkurat nå, sier Elden.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, som er aktor i saka, sier til Rbnett at det er to vitner som ikke kan møte. Thorn Nordheim sier at nytt tidspunkt for saka blir bestemt onsdag denne uka.

– Hvor fort kan ankesaka nå komme opp?

– Det er vanskelig å si noe om det. Vi håper å få den opp så raskt som mulig.


Fotballspilleren er anmeldt for voldtekt på nytt: Vil bli henlagt, sier forsvareren

Fotballspilleren som ble frikjent for sovevoldtekt i Molde i august, er anklaget for en ny voldtekt.

 
 

Legger vekk to voldtektspåstander mot MFK-spiller

MFK-spilleren som er tiltalt for en sovevoldtekt i 2017, kunne fått to voldtektspåstander til mot seg. Påstandene er lagt vekk.

 

Ankesak mot MFK-spiller berammet til februar

Ankesaken mot Moldes voldtektstiltalte fotballspiller er fastsatt til 14. februar 2019.