Grunneiere og Block Watne AS vil regulere 90 dekar på Rotvoll og Stenrud gård til eneboliger, rekkehus og lavblokker

Planlegger rundt 120 nye boliger på Bjørset

– Det er svært sjelden vi regulerer så store og sentrumsnære boligområder i Molde, sier kommunen.

BEVARES: Gården vest i Stenrud-området, den gamle «Jazzcampen» i Molde, bevares, men mister atkomst til Julsundvegen til fordel for en ny vegløsning. Den største utbyggingen vil skjer i fronten i bildet, og nordover. Med kort avstand til byen, tillates en høgere utnyttelse.   Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Molde: Reguleringsforslaget fra Arkitektene bbw as på vegne av Cai Møller Anderson, Per Møller Anderson og Block Watne AS legger opp til en stor endring mellom Kvam og Bjørset: fra store, åpne jorder til eneboliger, rekkehus og lavblokker.