Motsegner for helsebygg-tomta i Eidsvåg l Tomt og bygg må tole tusenårsflaum

Må kanskje ha ny tomt

Nesset kommune må lage ekstra utgreiingar for helsehustomta ved kommunehuset. Og må kanskje over på Plan B og finne ny tomt, ifølgje ordføraren.

PLAN A: Nytt helsehus i Eidsvåg er planlagt på tomta ved kommunehuset, der det i dag er parkeringsplass. No må forholda på tomta utgreiast enda meir, og prosjektet må kanskje over på Plan B. På bildet prosjektleiarar Anita Meisingset (t.v.) og Anne Lise Larsen under prosjektpresentasjon i fjor sommar.  Foto: ANITA VINGEN

Nyheter

NESSET: – Fleire ting er no usikkert omkring tomta for helsehus; vi må vurdere på nytt og eventuelt finne ein Plan B, seier nessetordførar Rolf Jonas Hurlen.