De øverste tillitsvalgte i helseregionen er urolige for følgene av kutt i helsetjenesten og arbeidsdager med høgt press

Bekymret for kvalitet og arbeidspress

Svekket kvalitet på helsetjenestene. Vanskeligere arbeidsforhold. Det er følgen av kutt og innsparinger i helseregionen, sier ansatte.

NØDVENDIG, MEN: – Vi ansatte er bekymret for om organisasjonen vår er moden nok til å iverksette de nødvendige tiltaka, blant annet endringer av organisatorisk art. Det sa Anita Solberg på vegne av de tre ansattrepresentantene i Helse-Midt-styret før helga. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Marit Heiene

Nyheter

STJØRDAL: Bekymringene ble løftet av Anita Solberg på vegne av de tre representantene for ansatte i styremøtet i Helse Midt-Norge før helga.