195 millioner til nysjukehuset i år

Helse Møre og Romsdal suger til seg storparten av investeringskronene i Midt-Norge i år.

LIGGER KLAR: Mens SNR-tomta ligger og venter på byggestart, jobber SNR-organisasjonen med alt som må på plass før spaden kan settes i jorda. Til det får de 195 mill. i år. FOTO: Bjørn Brunvoll  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

STJØRDAL: Mens St. Olavs og Nord-Trøndelag til sammen skal bruke 73 millioner kroner på bygg i år, planlegger helseforetaket på Nordvestlandet å bruke 365 millioner kr til dette.