Idyllisk i Vestnes kommunestyre?

Alle partitoppene vil fortsette

Det ligg ikkje an til utskifting i toppen på dei politiske partia i Vestnes. Alle gruppeleiarane i dagens kommunestyre er innstilt på fire nye år i kommunepolitikken.

Klar for ny periode i politikken: Martin Kjøpstad (V), Aud Sissel Suoranta (Ap) og Geir Inge Lien (Sp).   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

VESTNES: Vestnes kommunestyre består av 23 representantar. Senterpartiet dominerer totalt med ti plassar. Arbeidarpartiet og Høgre har tre kvar, Venstre og Framstegspartiet to kvar. Kristelege Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet har ein plass kvar.