Detaljert kuttliste ble et ansvarsproblem for Eide-politikerne. Rådmannen føyet seg:

– Gjorde som vi ble bedt

I budsjettmøtet før jul ba kommunestyret administrasjonen om ei detaljert liste over «generelle kutt». Nå tar politikere sjølkritikk og vedgår at de ikke bør blande seg inn for detaljert i enhetenes virke.

Svarte som spurt: – Vi gjorde som kommunestyret ba om og leverte ei detaljert kuttliste, sa rådmann Ole Bjørn Moen i Eide formannskap. I bakgrunnen saksbehandler Håvard Herskedal.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Eide: «Kommunestyret ser det som uheldig å ha generelle uspesifiserte trekk i enhetens ramme (ostehøvel). Rådmannen må legge fram nye konkrete forslag som behandles på første kommunestyremøte i 2019, slik at en får redusert de generelle trekkene vesentlig.», var beskjeden rådmannen fikk.