Nesset: Utbygging til 13 mill. kr kan ende på 40 mill.

Millionsmell

Flere investeringsprosjekt Nesset kommune er i gang med, sprenger vedtatte budsjettrammer.

Tenkepause: Rådmann Anne Grete Klokset vurderer å be politikerne om ekstrabevilgning etter at utbygging av omsorgsboliger blir langt dyrere enn først antatt.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

NESSET: Størst overskridelser er det på den planlagte byggingen av fire omsorgsboliger på Holtan. Der er det bevilget 13 millioner kroner, mens kostnadene kan komme opp i 40 millioner kroner. Avisa Driva skrev først om saka, etter at politikerne ble orientert i sist formannskapsmøte.