LEDER LØRDAG 9.FEBRUAR

Bruk mer tid før føden vedtas samlet

Forbereder felles fødeavdeling: Når fødeavdelingene ved Molde sjukehus og Kristiansund sykehus skal samles, er det nødvendig at innbyggerne forstår begrunnelsen.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Det som gjør sammenslåing vanskelig, er at det må gjøres nå for å spare penger.

Nyheter

Klinikksjef Henrik Erdal gjør helt riktig vurdering når han vil bruke mer tid før han legger fram forslaget om hvor fødeavdelinga skal være, fram til det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal står ferdig til bruk. Planen til Helse Møre og Romsdal var å legge fram en løsning til styret før møtet i slutten av denne måneden. I stedet kommer saka tidligst på styrets bord 27. mars. Når fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal skal endres på, vekker det så mange og sterke følelser at det ville ført helt galt av sted å hastebehandle et forslag om å slå sammen to fødeavdelinger til én.

Planen om å lage felles fødeavdeling for Nordmøre og Romsdal, er velkjent. For ett år siden vedtok helseforetaket utviklingsplanen for åra til og med 2022. I planen er det besluttet å slå sammen de to fødeavdelingene i Kristiansund og Molde i god tid før innflyttingen i det nye sjukehuset på Hjelset. Hva som er god tid, står det ikke noe om. Fagmiljøene ved de to sjukehusa har hatt tid til å forberede sammensmeltingen. For folk flest er det først nå man ser at sammenslåing antakelig skjer allerede i år. Det som gjør sammenslåing av fødeavdelingene vanskelig å få forståelse for, er når tempoet skyldes helseforetakets dårlige økonomi. Å argumentere for at felles fødeavdeling er riktig ut fra faglige hensyn, er noe annet enn å prøve å forklare folk at sammenslåing er nødvendig for å spare penger. Vi ser en rekke faglige grunner for at fødeavdelinga legges til Molde: Flest gynekologer, det største anestesimiljøet med anestesilege i vakt hele døgnet, brei erfaring med å transportere barn i kuvøse, god kapasitet hvis barnet må forløses med operativt inngrep, god bemanning av gynekologer, jordmødre og barnepleiere, og kortere avstand til barneavdelinga i Ålesund i tilfeller der sjuke nyfødte må dit.

Helsetilbudene er også politikk, og Helse Møre og Romsdal må være forberedt på kraftige reaksjoner fra sjukehuset som må gi fra seg fødeavdelinga. Før stedsvalget om fødeavdelinga tas, må man være sikker på at både ansatte, brukere og kommunene i Romsdal og på Nordmøre får si sitt. Fødetilbudet er ikke helseforetakets alene, fødetilbudet er en svært viktig del av helsetjenesten for befolkningen i hele dette området.