Vedtok gigantisk IT-prosjekt – berører alle i Midt-Norge

Etter års forberedelser, vedtok Helse Midt å tildele kontrakt på Helseplattformen. Den og SNR er topp prioritet for regionen.

INFORMASJONSFLYT: Visjonen om én felles pasientjournal i hele helsevesenet for hver pasient, blir virkelighet for pasienter og helsepersonell i Midt-Norge. Innføringen starter i 2021.   Foto: NTB SCANPIX

Nyheter

Helse Midt-Norge har i flere år jobbet med prosjektet Helseplattformen, der målet er "en pasient - en journal" i hele helsevesenet i regionen.