Moldenser overtar plassen i helsemaktens høyborg

Tore Brudeseth fra Molde overtar styreplassen i Helse Midt-Norge etter Ivar Østrem fra Ålesund.

Tore Brudeseth (t.h.) fra Molde er nyvalgt ansattrepresentant til styret i Helse Midt-Norge. Han tar over etter Ivar Østrem fra Ålesund. Begge er tilknyttet Fagforbundet. Brudeseth sitter for LO Stat, og er konserntillitsvalgt fra Fagforbundet.   Foto: Marit Heiene

Nyheter

Styret i Helse Midt-Norge er formelt den mektigste forsamlinga i sjukehussektoren i Midt-Norge.