ROR vil kjempe for tilbud på Nordmøre

Romsdal Regionråd (ROR) mener det vil være feil å legge ned Aure rehabiliteringssenter.

KJEMPER FOR AURE: Nedlegging av Aure rehabiliteringssenter vil være dramatisk for brukerne, mener Roger Vold, Lisa Bicak og Dagny Venke Villa i revmatikerforbundet som deltok i fakkelmarkering i Molde.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Helse Møre og Romsdal foreslår å samle all spesialisert rehabilitering til sjukehuset i Ålesund. Det vil gå ut over tilbudet i Aure på Nordmøre og ved Mork i Volde på Sunnmøre.

I en uttale skriver regionrådet i Romsdal at de skjønner at Helse Møre og Romsdal må gjøre endringer på grunn av en krevende økonomi.

– Vil tape kompetanse

«Til tross for dette mener vi at det fortsatt må sikres et spesialisert rehabiliteringstilbud i nordfylket, og at dette må kunne videreføres og videreutvikles på Aure rehabiliteringssenter. ROR mener det vil være uheldig å samle all spesialisert rehabilitering for fylket ved Ålesund. Vi tror ikke det vil lykkes å få ansatte fra Aure til å flytte til Ålesund, og da vil man oppleve tap av spesialisert kompetanse. For pasienter og pårørende fra nordfylket vil reiseavstanden øke med de belastninger det medfører, noe vi er redd for også kan påvirke effekten av behandlingen», skriver ROR.

ROR har tidligere foreslått et samhandlingsprosjekt  for rehabiliteringstilbudet i fylket.


400 i fakkeltog i protest mot helsekutt og pengemangel for sjukehusa

– Bygg sjukehuset nå!


«Vi mener at deler av kompetansemiljøet ved Aure rehabiliteringssenter kan bli en ressurs i oppbyggingen av kommunenes rehabiliteringstilbud», skriver regionrådet.

Motvirker pasientlekkasje

ROR viser også til at Aure rehabiliteringssenter derimot har mange pasienter fra Trøndelag, som veier opp for litt av pasientlekkasjen fra Helse Møre og Romsdal til Trøndelag.

«Dersom senteret legges ned og tilbudet sentraliseres til Ålesund, frykter vi at dette vil resultere i pasientlekkasje mot Trøndelag også for denne pasientgruppen», mener ROR.


Kolbjørn kom inn på båre og gikk ut på egne bein. Nå takker han Mork

Kolbjørn Engen (75) ble rammet av hjerneslag. Etter 3,5 måned på Mork rehabiliteringssenter kom han seg på beina igjen, evig takknemlig for hjelpen han fikk.


Uttalen er underskrevet av styreleder Torgeir Dahl, nestleder Tove Henøen og dalig leder Alf Reistad, men det understrekes at alle de åtte ROR-kommunene - Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes - står bak.