Flere føder i ambulansen når jordmor følger med

Venter kvinner som vet at jordmora blir med i ambulansen, for lenge med å reise til sjukehuset for å føde? Helseforetaket ser at en større andel kvinner føder i ambulansen når det er ei ordning der jordmor er med under transporten.

FØDER I AMBULANSEN: I kommuner der det er en fast ordning med at kvinner følges til sjukehus når de skal føde, skjer det forholdsvis flere fødsler i ambulansen enn i kommuner der det ikke er en slik følgetjeneste.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

BATNFJORDSØRA: Å bli fulgt til sjukehuset av jordmor, er ment å være ekstra trygghet for fødende kvinner. Nå viser det seg at ordningen fører til at det er vanligere at kvinnene i kommuner med følgeordning, oftere føder barn i ambulansen.