Rauma kommune ser etter nye muligheter for å få inn eiendomsskatt neste år

Boliger takseres på nytt?

Huseierne i Rauma kan ikke ta for gitt at de får mindre eiendomsskatt de kommende åra. Sjøl om skattesatsen må settes ned, ser kommunen etter muligheter for å få ny takst av eiendommene.

HVA BLIR EIENDOMSSKATTEN? Ordfører Lars Olav Hustad (t.v) og rådmann Toril Hovdenak ser at Rauma kommune mister flere millioner kroner i inntekter når eiendomsskatten senkes neste år. Må eiendommene i hele kommunen verdisettes på nytt?  Foto: Ricgard Nergaard

Nyheter

RAUMA: Regjeringen har bestemt at eiendomsskatten i Norge skal være maksimum 5 promille av eiendomstaksten. Nå jobber Rauma og 104 andre kommuner med å se hvordan kommunen kan unngå å tape flere millioner kroner årlig i eiendomsskatt.