Vil dumpe 100 tonn stein i sjøen

Veidekke Entreprenør AS søkjer om løyve til å dumpe ca. 100 tonn sprengstein på sjøbotnen utanfor Raudsand.

TEST: Dumpinga er planlagt gjort frå lekter til 42 meters djup, like utanfor Bergmesterens anlegg ved fjorden på Raudsand.  Foto: Øyvind Leren

Nyheter

Raudsand: Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som opplyser dette. Om lag 100 kvadratmeter med sjøbotn  er venta påverka av pilotforsøket, som er planlagt utført i februar eller mars i år. Det skal gjennomførast på ein dag.