Mellvin Steinsvoll reagerer på debatten rundt deponiplanene på Raudsand

Ut mot hets og hardere debattklima

Mellvin Steinsvoll mener debattklimaet i deponisaka «går over alle støvleskaft», og at folk på begge sider nå må besinne seg.

PROTESTERER: Mellvin Steinsvoll har sett debatten hardne til, og ber folk på begge sider bruke folkeskikk i deponidebatten i Nesset. Bildet er tatt i en annen anledning. FOTO: RICHARD NERGAARD 

Nyheter

NESSET: I et innlegg på Facebook tar Steinsvoll, lokalpolitiker i Nesset og leder i pensjonistforbundet Møre og Romsdal, til orde for å dempe temperaturen i debatten rundt deponiet på Raudsand. Han viser til at Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS er sjukmeldt fordi han har følt usaklighetene så sterkt at han har fått nok.