Jensen må gjennom enda en rettsrunde

Juryen har mandag kommet til en konklusjon i skyldspørsmålet i Eirik Jensen-saken og ble lest opp i retten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Nyheter

Hele straffesaken mot Eirik Jensen kan komme opp på nytt som følge av at fagdommerne har satt juryens kjennelse til side. Jensen anket beslutningen på stedet.

– Lagmannsretten mener Jensen utvilsomt er skyldig etter tiltalens post 1, sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun satte juryens frifinnende kjennelse på dette punktet til side.

I en times tid var den tidligere polititoppen frikjent for tiltalepunktet som nesten garantert ville ha gitt ham 21 års fengsel – medvirkning til innførsel av flere tonn hasj som del av Gjermund Cappelens mangeårige narkotikavirksomhet.

Juryen klarte ikke finne dekning i bevisene for at Jensen hadde vært en del av virksomheten, men konkluderte bekreftende på at han hadde fått verdier og ytelser fra den såkalte narkobaronen som innebar grov korrupsjon.

Kjennelse opphevet

Men så kom fagdommerne i Borgarting lagmannsrett med sin vurdering. De mener juryen tar feil om skyldspørsmålet på narkotikapunktet og benytter seg av muligheten til å sette juryens kjennelse til side. Dommerne har dessuten kommet til at de to tiltalepunktene henger så tett sammen at de også må vurderes sammen.

– Hele saken skal derfor behandles på nytt med nye dommere, sa Heyerdahl – fem måneder etter at hun satte retten første gang da ankebehandlingen startet i slutten av august.

En fortumlet Jensen fikk spørsmål om han forsto fagdommernes beslutning.

– Egentlig ikke, men ja, svarte han.

Anker til Høyesterett

Da retten ble satt igjen, erklærte forsvareren hans, advokat John Christian Elden at beslutningen om å sette juryens kjennelse til side vil bli anket til Høyesterett. Han akter å bruke ankefristen på to uker til å begrunne anken.

– Det er svært overraskende at fagdommerne ikke kan godta juryen som har sittet i seks dager og vurdert dette grundig, var Eldens umiddelbare kommentar etter at juryens kjennelse ble satt til side av fagdommerne i Borgarting lagmannsrett mandag.

– Det finnes ingen fellende bevis, og da har fagdommerne basert dette på en helhetsvurdering, sa han.

Sjokkert Jensen

Forsvarsadvokaten sa at Jensen ble overrasket, selv om alle muligheter har vært diskutert. Jensen forlot rettssalen i Oslo tinghus umiddelbart etter at dommerne tok pause for å vurdere videre framdrift i saken. Det gjenstår fortsatt for partene å vurdere straffeutmålingen for Gjermund Cappelens del.

Da Jensen kom inn i salen igjen, var han tydelig preget av dramatikken. Han så rett fram, snakket ikke med noen og reagerte ikke på tiltale.