Halverte strykprosenten på sjukepleieeksamen

– Det viser at ting vi satte i gang med i høst har virket, sier høgskolelektor Hans Inderhaug.

STERK FORBEDRING: Sjukepleiestudentene ved Høgskolen i Molde har nå en lavere strykprosent i faget Anatomi, fysiologi og biokjemi enn landsgjennomsnittet.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Det er Panorama, Høgskolen i Moldes egen avis, som melder dette. Den kraftige forbedringen gjelder en eksamen i faget Anatomi, fysiologi og biokjemi, som ble holdt før jul.

Høgskolelektor Hans Inderhaug er godt fornøyd med forbedringen:

– Høgskolen har vist betydelig framgang. Det viser at ting vi satte i gang med i høst har virket, sier han til Panorama.

Forrige gang var strykeprosenten blant moldestudentene i dette faget på 39,1 prosent. Nå er altså dette tallet nær halvert, til 20,1 prosent. Høgskolen i Molde hadde den ellevte laveste strykprosenten blant 33 studiesteder nasjonalt.

– Det er studentene som har gjort dette, så det er de som skal ha æren for det gode resultatet, sier Inderhaug.

Det nasjonale snittet for stryk på denne eksamenen var 21,9 prosent. Det er sjukepleiestudentene ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) Bergen som fikk laveste strykprosent, med 8,1, ifølge Khrono.