– Tror sjukehuset kan stå ferdig i 2023

Vedtok nytt vegkart – men krymper SNR

Styret i helseforetaket vedtok videre vegkart for fellessjukehuset. Det krympes med 1500 kvadratmeter, og ambulansestasjonen tas ut.

SJUKEHUSET NORDMØRE OG ROMSDAL: Slik så arkitektene for seg at det nye sjukehuset på Hjelset skulle bli. Konsulentfirmaet Metier OEC mener prosjektledelsen og prosjektstyrte manglet kompetanse for å være sikker på at sjukehuset kunne bygges innafor kostnadsramma på 4,1 milliarder kroner. ILLUSTRASJON: HELSE MØRE OG ROMSDAL 

Nyheter

Styret i Helse Møre og Romsdal gjorde torsdag enstemmig vedtak om å kjøre videre i prosessen fram mot nytt sjukehus på Hjelset.