Styreleder: – Skivebom å si at kuttiltakene skal gå til å bygge nytt sjukehus

Krass styreleder i helseforetaket etter medieoppslag.

Styremøtet i Helse Møre og Romsdal der styret får seg forelagt ni kuttprosjekt for å få HMR i økonomisk og faglig balanse. .F.v. nestleder May-Helen Molvær Grimstad, styreleder Ingve Theodorsen, og adm. dir. Espen Remme.   Foto: Marit Heiene

Nyheter

Det er stor interesse fra media og tilhørere når styremøtet i Helse Møre og Romsdal er i gang i Ålesund torsdag morgen.