Slutter som redaktør etter uenighet

Robin Røkke har sluttet som redaktør i avisa Nordre og Midsundingen. Han begrunner det med uenighet om organisatoriske forhold og vegen videre for avisa.

Robin Røkke har gitt seg som redaktør for avisene Nordre og Midsundingen. Foto: Privat 

Nyheter

- Røkke har vært redaktør i drøyt fem år. Han benyttet lederen i avisa til å fortelle leserne om sin avgang. I den skriver han blant annet om sin avgang: «Det er vemodig. Men det er naudsynt. Årsaka til at eg vel å fråtre er usemje om organisatoriske forhold og vegen vidare for avisa. Usemje er ei ærleg sak, men når ho vert for framtredande, går ho på tilliten laus. Denne tilliten treng ein redaktør for å leie ei mediebedrift inn i ei flokete framtid.»