Første kvinnelige embetsleder

Ingvild Thorn Nordheim (48) fra Molde er utnevnt som ny førstestatsadvokat for Møre og Romsdal.

Erfaren: Ingvild Thorn Nordheim (48) har ført en rekke store saker for retten i hele fylket. Nå skal moldekvinna i tillegg lede embetet. 

Nyheter

MOLDE: Thorn Nordheim har i en årrekke vært statsadvokat hos Statsadvokaten i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane i Molde, som nå heter Møre og Romsdal statsadvokatembeter.