Tirsdag kom Riksrevisjonens rapport etter ett års gransking:

Sterk kritikk av oljetilsyn

Tirsdag kom Riksrevisjonens rapport etter ett års gransking av Petroleumstilsynets (Ptil) arbeid i 2013–2017.

NYHAMNA: Her representert ved en mottaksmodul for Aasta Hansteen i fjor.   Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Målet med undersøkelsen var å vurdere om Petroleumstilsynets tilsynspraksis sikrer helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.