KOMMENTAR

Sjukehusjobben: ikke bestått

SPØRSMÅL I KØ: Mye gikk galt da Sykehusbygg HF tok på seg å planlegge og gjennomføre byggingen av det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.   Foto: Illustrasjon Helse Møre og Romsdal

Nyheter

En av de første store oppgavene Sykehusbygg HF skulle ha fullt ansvar for, endte med fadese. Anbudskonkurransen for å bygge sjukehuset på Hjelset gikk galt og ble stoppet. Hva koster ett års forsinkelse? Minst 100 millioner kroner. Det må et skakkjørt Helse Møre og Romsdal betale.