Ansatte reagerer kraftig

– Det er veldig stor frustrasjon blant ansatte over at prosjektet har vært styrt så dårlig som det går fram av rapporten.

Foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening, Ida Monn Birkhaug.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det sier legetillitsvalgt Ida Camilla Monn Birkhaug i kjølvannet av den kritiske evalueringsrapporten om hvorfor SNR-anbudet havarerte i fjor.