Legetillitsvalgt ser ganske ulikt på de forskjellige kuttprosjekta i helseforetaket framover

– Noe er bra, noe er vi svært skeptisk til

– Operasjonsprosjektet er eksempel på tiltak vi mener er veldig bra. Mens vi er svært skeptiske til sengeprosjektet.

SENGEKUTT: – Sammenligner man med andre og eget foretak, er det mulig å effektivisere en del pasientforløp og samtidig gi god pasientbehandling. Men – det krever kulturendring og opplæring. Vi er bekymret for at man kutter i sengetall før man er sikker på at man kan ivareta pasientene på en forsvarlig måte, sier legetillitsvalgt Ida Camilla Monn Birkhaug. FOTO: Privat 

Nyheter

Det sier Ida Camilla Monn Birkhaug på telefon i bilen til møte på Hjelset, rett fra døgnvakt på Lundavang.