Nysjukehuset blir krympa - skal stå ferdig i 2024

Leiaren for prosjektstyret for SNR går av, etter kritikk i evalueringsrapport.

UTSETTES I TO ÅR TIL: Nå er anslaget for byggestart på Hjelset utsatt igjen, til 2022.   Foto: ILLUSTRASJON: HELSE MØRE OG ROMSDAL

Nyheter

Det går fram av pressemeldinga frå helseføretaket torsdag ettermiddag, før styremøtet neste torsdag der ny konkurranse og nytt konkurransegrunnlag for fellessjukehuset skal bli vedtatt.